Strona główna » Gimnazjum » » Biografia


Adam Mickiewcz - życiorys -okres III.Poprzednia praca: Życiorys Adama Mickiewicza - okres II.
Następna praca: "Hydra pamiątek" A.Mickiewicza.Treść: PODRÓŻE PO EUROPIE
DATAWYDARZENIE
27.V.1829 r.M. wypływa statkiem "George II" z Kronsztadu przez Hamburg do Berlina (przepływał też przez Travemünde i Lubekę).
5-30.VI.1829BERLIN. M. chodzi na wykłady Hegla, zapoznaje się ze studentami z Polski, która już nie czuje takiego podziwu dla M., jak to było w Rosji. M. poznaje młodego poetę, Stefana Garczyńskiego. M. dzięki Garczyńskiemu poznaje prof. Gansa .
DREZNO. Milsze miasto dla Mickiewicza, niż Berlin. Poznaje w domu polskim hrabiego Grzymałę-Jabłonowskiego.
PRAGA. W oberży "Pod Wiechą" poznaje czeskiego pisarza Hankę i Czelakowskiego.
KARLSBAD. Spotkanie z Odyńcem, który odtąd towarzyszy M. w podróży.
WEIMAR. M. i Odyniec spotykają się z Goethem w jego willi; są chłodno potraktowani przez Goethego. Obaj jednak są zaproszeni na obiad do synowej Goethego, Ottilie. Odtąd M. i Goethe codziennie się spotykają. 29.VIII - teatr weimarski wystawia "Fausta" .
25.IX. 1829 Rozpoczyna się podróż do Włoch. W oberży w Splügen M. pisze ostatni wiersz do Maryli. M. i Odyniec przybywają do miasteczka włoskiego Chiavenny. Zwiedzają kolejno: Mediolan (1.X), Padwę, Wenecję (7-20.X), Ferrarę, Bolonię i Florencję (pobyt ok. 3 tygodni).
18.XI.1829 RZYM. Zatrzymali się w Albergo di Europa na Corso. Zwiedzali: Kapitol, Forum Romanum, Koloseum, Watykan; doznają rozczarowania na widok "małego i brudnego" Tybru. Spotkanie z księżną Zeneidą Wołkońską, księciem rosyjskim Gagarynem, księciem Aleksandrem Golicynem, Horacjuszem Vernetem, Thorvaldsenem, królową Hortensją, Wierą Chlustin i jej córką Anastazją. Zapoznanie się z rodziną hrabiego Ankwicza i jego córką Ewą-Henrietą oraz jej krewną Marceliną Łempicką. Bywa u lady Hamilton i lady Russel. M. zakochuje się w Ewie Henrietcie Ankiewiczównie. M. pisze wiersz "Do Marceliny Łempickiej", gdyż jest pod wrażeniem jej ogromnej wiary w Boga. M. czyta Liwiusza, Niebuhra i Gibbona.
Maj 1830 r.Pańswo Ankwiczowie wyjeżdżają z Rzymu; M. daje Ewie Henrietcie 2 tomy swych poezji.
1830 r.maj i czerwiecWycieczka na południe Włoch: Sycylia i Neapol. Pisze "Wezwanie do Neapolu".
Lipiec Wyjazd do Szwajcarii.
PaździernikM. w Genewie poznaje Zygmunta Krasińskiego; rozstaje się z Odyńcem. M. odwiedza Mediolan.
ListopadPowrót do Rzymu. Wiadomość od Henryka Rzewuskiego o powstaniu listopadowym. Pod wrażeniem rewolucji listopadowej pisze wiersz patriotyczny "Do Matki Polki".
Ok. 20.VI.1831 Wyjazd z Rzymu do Paryża.
21.VII.1831 r.Opuszcza Paryż i udaje się do Drezna.
Ok. 13.VIIIZatrzymuje się w Poznaniu. Przez jakiś czas mieszka w Łukowie u hrabiego Grabowskiego. Próba przekroczenia granicy na Prośnie. Pisze wiersze o tematyce powstańczej: "Reduta Ordona", "Śmieć pułkownika", "Nocleg", "Pieśń Żołnierza".
23.XIISpotkanie z bratem Franciszkiem.
20.I.1832 r.M. opuszcza Poznań; ostatnie tygodnie pobytu w Wielkopolsce spędza w Choryni. Tłumaczy "Giaura" Byrona, publikuje balladę "Ucieczka".
Ok. 5.IIIOpuszcza Wielkie Księstwo Poznańskie i przybywa do Drezna. Pisze wiersz "Śniła się zima" oraz list do Lelewela.
23.VI - 30.VIIPodróż z Drezna przez Norymbergę, Strasburg do Paryża.
DATAWYDARZENIE
31.VII.1832 r.Przybywa do Paryżą, spotyka się z Lelewelem, znajomość z Józefem Bohdanem Zaleskim. Pisze "Księgi narodu i pielgrzymstwa polskiego" i III cz. "Dziadów", gdzie nawiąże do spotkania z Ewą Henriettą Ankiewiczóną i Marceliną Łempicką. Niechętne stanowisko rządu francuskiego względem emigrantów. Ustanowienie nad M. nadzoru policji.
1.V-1.VII.1833 M. redaguje czasopismo emigracyjne "Pielgrzym Polski".
8.VIIM. przybywa do Bex w Szwajcarii, aby spotkać się z chrym Stefanem Garczyńskim, który umiera 20.IX w Awiniom.
16.XPowrót do Paryża; rozpoczyna pracę nad "Panem Tadeuszem".
13.II.1834 r.Ukończenie pisania "Pana Tadeusza" .
ok. 20.VIW Paryżu ukazuje się "Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie" oraz "Ojciec Goriot".
29.VICelina Szymanowska, córka pianistki Marii Szymanowskiej przyjeżdża do Paryża w celu zaślubienia Mickiewicza. Swatem był doktor Stanisław Morawski. Celina przyjeżdża w towarzystwie swej kuzynki, Laury Brzezińskiej.
22.VIIŚlub M. z 14 lat od niego młodszą Celiną Szymanowską; 22 urodziny Celiny. Obydwoje mają obawy przed ślubem, ale kochają się. 19.XII - Utworzenie Związku Braci Zjednoczonych.
7.IX.1835 r.Rodzi się najstarsza córka Mickiewiczów, Maria. Praca nad "Historią Polski".
15.II.1836 r.Paryż. Otwarcie Domku Jańskiego przy Notre-Dame 11.
IV-20.XPobyt w Domont; praca nad "Historia Polski".
1837 r.Aleksander Puszkin ginie z rąk zamachowca, barona d'Anthes, Francuza, oficera cara Mikołąja.VIII - teatr Porte Saint-Martin przygotowuje "Konfederatów barskich". Do przedst. nie doszło.
22.VI.1838 r.Rodzi się syn Władysław.
10.XM. jedzie do Lozanny starać się o posadę profesora.
4.XIOstry atak choroby psychicznej Celiny.
9.XIPowrót do Paryża.
XIICelina w domu zdrowia w Vanves.
17.IV.1839 r.M. przybywa z rodziną do Lozanny, gdzie zostaje profesorem literatury łacińskiej na uniwersytecie.
1839-40Powstają liryki lozańskie.
24.V.1840Narodziny córki, Heleny.
26.VICeremonia instalacji M. jako profesora literatury łacińskiej.
4.XOficjalna rezygnacja z katedry w Lozannie.
13.XPowrót do Paryża.
15.XINominacja M. na profesora tymczasowego literatury słowiańskiej w College de France.
22.XIIPierwszy wykład Mickiewicza.
25.XIIUczta u Januszkiewicza; improwizacje Mickiewicza i Słowackiego.
Ok.1841 r.Zamieszkała u Mickiewiczów Xawera Deybel ''Księżniczka Izraelska"; śpiewaczka wileńska, nauczycielka śpiewu dzieci Mickiewiczów.
5.VII.1841Po śmierci Niemcewicza, M. zostaje prezesem Wydziału Historycznego Towarzystwa Literackiego w Paryżu.
30.VIIPierwsza wizyta Andrzeja Towiańskiego u Mickiewicza. M. uwierzywszy w jego opatrznościową misję, staje się gorliwym wyznawcą jego nauki.
27.XIPo nabożeństwie w katedrze Notre-Dame Towiański publicznie ogłasza "Sprawę Bożą" .
3.V.1842Rodzi się syn Aleksander.
4.VW Nnterre M. otrzymuje Medal Sprawy. Po usunięciu policyjnym Towiańskiego z Francji, M. kierownikiem organizacji towiańczyków "Koło".
DATAWYDARZENIE
5.VIII.1843 r.Bruksela. Towiański z rodziną udaje się do Rzymu. M. towarzyszy im w Szwajcarii.
1.XM. w Paryżu.
21.XWydalenie Towiańskiego z Rzymu przez policję papieską.
1.XIZebranie "Koła"; relacja Mickiewicza z podróży z Towiańskim.
22.XIIPierwszy wykład IV kursu w College de France.
6.III.1844M. zgłasza rezygnację ze stanowiska prezesa Wydziału Historycznego; zawieszony w prawach wykładowcy m.in. za propagowanie towianizmu. 21.V wygłasza ostatnią prelekcję.
7.IV.1845 r.Narodziny syna, Jana.
17.V-VIIPobyt M. w Szwajcarii, kontaktuje się z Towiańskim. W Paryżu Pilichowski chce przejąć władzę w "Kole". 12.XII - przyjazd M. do Paryża.
4.II.1846 r.Wyjazd M. i Januszkiewicza do Szwajcarii. M. zrywa kontakty z Towiańskim.
X-XIIPowrót M. do pracy nad "Historią Polski".
30.XIAkt założenia odrębnego Koła kierowanego przez M. (podpisało się 21 osób)
15.II.1847 r.M. udziela religijnego ślubu Julianowi i Aleksandrynie Łąckim.
12.VW odp. Na pojednawczy list Towiańskiego M. wyjaśnia powody zerwania.
9.VIII-10.IXPobyt Mickiewiczów nad morzem w Langrune.
22.I.1848 r.Wyjazd M. do Rzymu. Spotyka się z Zygmuntem Krasińskim. Tworzy legion polski (tzw. Legion Mickiewicza), którego celem było uczestnictwo w walkach z Austrią o wyzwolenie Włoch
5.III i 25.IIIM. zostaje przyjęty przez papieża Piusa IX.
11.IVZ Paryża wyrusza 300-os. Grupa ochotników dowodzona przez Michała Kamieńskiego.
czerwiecMediolan. Spotkanie Legionu Mickiewicza z legionistami pod dowództwem Kamieńskiego.
25.VI - 10.VIIIM. żegna się z Legionem i wyrusza przez Szwajcarię do Paryża.
11.VIIIParyż. Aresztowanie Towiańskiego.; 6.IX - uwolnienie.
15.III.1849 r.Wychodzi I numer "La Tribune des Peuples" ("Trybuny Ludów"), którego redaktorem jest Mickiewicza..
16.XMickiewicz z innymi Polakami ustępuje z redakcji "Trybuny Ludów".
10.XIUkazuje się ostatni, 158 numer "Trybuny Ludów".
2-29.IX.1850 r.M. w Hawrze na kąpielach morskich.
20.XIINarodziny najmłodszego syna Mickiewiczów, Józefa.
19.VII-14.VIII.1851 r.Wyjazd na wypoczynek do Fontainebleau.
25.VIIM. dowiaduje się o śmierci Jana Czeczota, który zmarł w sierpniu 1847 r.
1.IXWyjazd z Władysławem Mickiewiczem do Hawru.
12.IV.1852 r.Dekret o pozbawieniu katedr Mickiwicza, Micheleta i Quineta.
28.VIIM. na uczcie ku czci Aleksandra Chodźki i ukazania się jego "Gramatyki perskiej".
30.XNominacja na bibliotekarza w Bibliotece Arsenału podpisana przez ministra oświecenia.
30.XIRozpoczęcie pracy w bibliotece.
17.II.1853M. rozpoczyna działalność w Radzie Szkoły Polskiej w Batignolles; od 2.IV jest wiceprezesem Rady.
Lipiec Wyjazd na letnisko do Montgeron.
15.XIIM. dyktuje "Memoriał o Andrzeju Towiańskim", zawierający apologię Mistrza.
12.XI.1854 r.Audiencja Czartoryskiego u Napoleona II; przedłożenie noty M. "O położeniu Rygi".
5.III.1855 r.Śmierć Celiny Mickiewiczowej.
7.VIIŚmieć Tomasza Zana w Kochaczynie na Białorusi.
11.IXWyjazd Mickiewicza na Wschód, do Turcji, oficjalnie w misji naukowo-badawczej, finansowanej przez rząd francuski, nieoficjalnie jako agent księcia Adama Czartoryskiego. (Jechał tam wraz z Henrykiem Służalskim i Władysławem Czartoryskim)
DATAWYDARZENIE
22.IX.1855 r.M. przybywa do Konstantynopola.
5-8.XPrzebywa w Burgas, w obozie wojskowym Michała Czajkowskiego (Sadyka Paszy)
26.XI.1855 r.Mickiewicz umiera nagle w Konstantynopolu. Przyczyna śmierci jest nieznana; najczęściej podaje się, że była to cholera azjatycka.
1856 r.Zwłoki Adama Mickiewicza przewieziono do Francji na pokładzie statku "Eufrat"; pogrzebano 21. Stycznia na cmentarzu w Montmorency pod Paryżem.
1890 r.Przewiezione z Paryża (przez Wiedeń) prochy poety złożono 4.VII w krypcie katedry wawelskiej w Krakowie.
...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 4517 , autor: agacjo , Ocena: 18.48

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Adam Mickiewcz - życiorys -okres III.

Adam Asnyk - życie i twórczość


Losowe teksty z tej samej kategorii

Stanisław Grochowiak.
Zbigniew Herbert - biografia.
Władysław Gomułka.
Aleksander Kamiński. (1)
Józef Stalin
Henryk Sienkiewicz - życiorys. (1)
Wojciech Korfanty.
Adam Mickiewicz. (11)
Czesław Miłosz - biografia. (1)
L.M.Montgomery


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:


Lektury Lektury
Poezja Poezja
Gramatyka Gramatyka
Gatunki i rodzaje literackie Gatunki i rodzaje literackie
Biografia Biografia
Rozprawka Rozprawka
Reportaż Reportaż
Wywiad Wywiad
Recenzja Recenzja
Inne teksty kultury Inne teksty kultury

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 18.48.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-02-01 09:40:47
⇒Czytano: 4517
Autor: agacjo


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: